Det finns det som är smärtsamt i livet…

Livet är inte alltid lätt. Det kan vara smärtsamt.

Att skiljas från vänner är smärtsamt. Man bygger upp en gemenskap. Det är inte ovanligt att man får en särskild samhörighet. Något som binder oss samman.

Den dagen då man måste skiljas känns lite extra hårt. Det kan vara smärtsamt. Oerhört smärtsamt.

I sig är det ju något gott med det. Det visar ju hur bra och viktig den gemenskapen var. Det visar också på hur viktig all vänskap är.

Det finns dom som inte vågar gå in i en vänskap för man är så rädd för det tillfället som eventuellt kan uppstå av uppbrott. Att man måste skiljas åt. Den smärtsamma process är man så rädd för. Så man vågar helt enkelt inte utsätta sig för vänskap. Hellre ensamhet än en vänskap som tar slut. Så missar men det vackra med en vänskap.

Vi behöver verkligen vara rädd om all den gemenskap och vänskap vi har.