Vänliga ord…..


Vänliga ord kan vara korta och enkla att uttala, men dess eko är sannerligen ändlöst.
// Moder Teresa


Delta var och är väldigt bra. Tänk vad ett vänligt ord kan betyda mycket. Det kan förändra en dag. Det kan lyfta upp någon som verkligen känner sig långt ner i botten. Den som känner sig värdelös kan helt plötsligt få tillbaka självkänslan.

Ett ord kan ge den som tappat hoppet nytt hopp. Den uppgivne får nytt mod. Den som är ledsen nu glädje.

Ett vänligt ord kan genljuda genom sitt eko en lång tid. Bära någon flera dagar. Kan sägas i vårt inre många många gånger och betyda lika mycket varje gång.

Vem vill du ge ett vänligt ord denna dag? Vem vill du ge glädje och mod? Vem vill du ge en förändrad dag?

Betänk vad dina ord kan göra med en människa. Ett litet ord från dig kan lyfta någon till ett nytt vackert liv. Varför inte använda den möjligheten idag?