Detta kan bli en bra dag

Detta kan bli en bra dag.

Egentligen vet jag ingenting om det. Det jag vet är att dagen har kommit. Jag vet också att jag är ledig.

Kanske är det en av orsakerna till varför jag tror mig veta att denna dag kan bli bra.

Visst påverkas dagen av vad den är planerad att innehålla. Trevliga saker brukar ge en god känsla. Dåliga saker ger en mindre god känsla.

Men kanske är det vår inställning som mest avgör. Så som vi bestämmer att uppfatta det och anse de vara. Jag tror att vi kan medvetet avgöra hur vi vill tycka om saker.

Så varför inte bestämma oss för att denna dag ska bli en bra dag.

Tankar som ”det går nog inte” brukar oftast sluta med att det just inte gick.

Tankar som ”det går nog” får en bättre utkomst. Det är inte så sällan som dom tankarna slutar med att det faktiskt fungerade.

Så jag bestämmer mig för att ha en bra dag idag.