Ord som gör något ….

Ord som sägs kan påverka oss rätt så mycket. Det kan glädja. Det kan såra. Det kan ge med mod men också slå undan benen på oss. Så att ord kan göra något är nog väl känt.

Bibeln påstår att dess ord är i verksamhet hos den som tror….

”…/… Guds ord som är verksamt i er som tror.”
‭‭Första Tessalonikerbrevet‬ ‭2:13‬ ‭SFB15‬‬

I ljuset av vad jag skrev i början så är det alltså rätt uppenbart att bibelns ord, som är Guds ord till oss, gör något med oss. När du läser Guds ord blir det alltså verksamt inom dig som tror. Det händer något gott inom dig när du läser och mediterar Guds Ord

För somliga är detta något man har svårt att se. Men liksom våra ord vi säger påverkar så påverkar bibelns ord oss.

I det ljuset öppnas det möjligheter i att läsa bibeln. Så nästa gång du öppnar bibeln och läser… öppna dig då för dess positiva påverkan på dig.

Guds ord är levande och verksamt som Hebreerbrevet skriver. Så låt det göra gott inom dig. Ta tid för dess välsignade påverkan i sitt liv