Juldagen – Hans namn skall vara ….

1 Dock, natt skall icke förbliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa aktat, men i framtiden skall han låta det komma till ära, trakten utmed Havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. 3 Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte. 4 Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, likasom i Midjans tid. 5 Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. – Jesaja 9

Hans namn skall vara….

Namngivande är j rätt intressant i bibeln. Förr hade vi nog också mer av bakgrund varför ett namn gavs. Namn ändrades när avgörande händelser skedde i livet. Katoliker har haft en tanke om att man döpte sina barn efter ett helgon – den dagens namnsdagsnamn. När vi fick vår yngste son hade väntat länge på honom. Vi bad om att få ett barn till. Till slut så kom han. Fyra år efter Andreas. Han fick namnet Simon. Jag tänkte först inte så mycket på namnet. Men insåg sen att han fick ett namn som verkligen passade in. Vi hade bett länge. Väntat länge. Namnet Simon betyder bönhörelse.

Hans namn ska vara …

Jesus skulle få namn som förklarade vem han var och är. Sök efter alla Hans namn och du får en predikan i vart och ett av dom. Men här får vi några av dom.

Hans namn skall vara …. Underbar i råd, Väldig Gud,  Evig fader,  Fridsfurste. Vart och ett va namnen ger oss Hans kraft och möjligheter. Något vi verkligen behöver i dag i den tid vi lever i.

Vem behöver inte Råd? Vem behöver inte en väldig Gud? Vem behöver inte Gud inför evigheten? Vem behöver inte Frid? Du har vad du behöver i Gud. Därför firar vi Jul. Därför kom Han.


Idag ber vi för riksdagsman Lorena Delgado Varas (V)