”En gemensam bild av omgivningen blir så mycket bättre än att titta själv”

Jag satt på ett seminarium på ledarforum som Erikshjälpen höll i början på veckan. Pär Pettersson säger då följande kommentar som jag fastnade för:

”En gemensam bild av omgivningen blir så mycket bättre än att titta själv”

Visst är det så sant?! Ibland blir vi trångsynta och tror att vår egen bild är den enda Sanna bilden. I och med det tappar vi en stor del av den verkliga bilden.

Att dela bilder med varandra gör ju allting så mycket bättre. Vi får möjlighet att få underlag till ett bättre beslut. När vi tolkar situationen tillsammans har vi bättre möjlighet att se nyanserna. Vi hittar fler möjligheter. Vi har bättre möjlighet att hitta eventuella brister för att eliminera dom.

Ett hinder för detta är väl att vi inte vill ha någon annans bild. Att vi inte vill påverkas. Att vi inte vill bli korrigerad. Men ett bättre resultat borde vara tillräcklig drivkraft för att dela och byta bilder med varandra.

Det kan möjligen ta längre tid att komma till beslut men det är det värt. Speciellt när förutsättningarna till ett bättre beslut är större.

Så sprid ut er. Tittat på samma sak från olika vinklar. Dela vad ni ser. Då har ni den bästa förutsättningen för att ta det bästa beslutet.