Finns det hjälp mot all allergi ?

Nu går vi visst in i en vecka där allergiker får det svårt. Man varnar för kraftiga besvär. Att förbereda sig med medicin hemma. Så nu får jag vara beredd.

Man ska visst inte äta hårdost, ägg och inte dricka rödvin. Så nu får man väl försöka tänka till. Jag avstår rödvin. Det ska nog inte bli svårt. Det avstår jag ju ifrån annars med. Övriga har läkaren bett mig äta för min hälsa skull. Så jag får väl fortsätta med det.

Så nu gäller det att preparera sig mot pollen.

Det är så många andra saker jag är allergisk mot. Orättvisa tex. Finns det någon medicin mot det?

Våld likaså. Kan man få någon medicin utskriven mot det? Mina allergiska reaktioner på det är rädsla och att jag blir ledsen.

Fattigdom. Den allergin kamningar visserligen skriva ut lite medicin själv till. Genom att ge av mitt överflöd. Men det borde inte behövas.

När någon trycker ner någon annan eller mobbar. Den sjukan borde utrotas. Vaccinering – kan det vara en väg?

Tänk om vi hade en fungerande medicin mot allt detta. Ögondroppar jag har mot pollenallergi- Gud skulle behöva ge oss rätt ögonmedicin så att alla vi människor kunde på varandra på ett godhjärtat sätt. Gud behöver göra under i oss människor så att vi inte tänker dåliga tankar om varandra.

Önskedröm? Möjligen. Men en bön jag vill be ofta och gärna. Du med kanske. Att Gud fick ändra attityden som verkar ge rätt åt någon att döda.

Kanske behöver vi, alla tillsammans, över hela jorden, förenas till en bön om att Gud griper in och förändrar. Kanske skulle behöva utlysa att vi samtidigt (ja jag vet att somliga sover när andra är vakna …. Men en gång kan vi väl testa det ) ber en samstämmig bön om fred i själ, hjärta och liv överallt. Tänk om det gick. Det kanske skulle överraska Gud att det lyckades.

Tänk om det kunde fungera mot alla konstiga allergier vi har numera.


Idag ber vi för riksdagsman Adrian Magnusson (S)