Söndagstankar – ”Där min far är vill jag vara”

När Maria och Josef hittar Jesus i templet så undrar dom varför han är där. Dom hade varit oroliga för honom. Jesus verkar vara, på ett sätt, lite förvånad. Svaret blir ”Där min far är vill jag vara”

För Jesus var det naturligt att vara i templet. För det var där som Fadern var. Det var där man läste om honom. Det var där som man mötte honom. Så för Jesus var det naturligt.

Nu tänker och tror jag inte att Fadern inte bara är i kyrkan. Men det är en naturlig plats för Gud att göra sig ”synlig” för oss. Det är där som många av oss möter honom genom att han berör oss. Jag tro att det är en av dom platser som Gud gärna använder sig av. Just därför att vi har en större uppmärksamhet åt hans håll när vi möts där.

Min fundering denna dag – 2:a advent – är hur vår inställning är. Vill vi vara där Fadern är? Är det vår prioritet och önskan?

Nu är Fadern med oss överallt alltid. Därför kan frågan vidgas lite. Är vi närvarande intill Fadern? Även när han finns tex hemma?

En fundering värd att ta några minuter inför.

Adventstid är en påminnelse om att Gud kommer till oss.

Vår pastor citerade en kollega i söndags. Han sa ungefär så här: ”Det var häftigt att Armstrong flög till månen. Men Gud kom till oss från himlen. Det är häftigare” Ett sådant möte kan vi får göra varje dag. Vi behöver inte åka till månen för det. Det räcker att ”Vara där Fadern är”. Alltså här och nu där vi är.

Gud välsigna din dag.