Att se hela bilden

För några månader skrev jag om att zooma ut . Att se hela bilden.

Funderar vidare på det lite. Jag undrar ibland varför vi fastnar i att se bara från ena hållet. Alltså att fastna i att se det son händer från ett perspektiv. Vi missar allt för ofta att försöka se samma sak från ett annat håll.

Att kritiskt se på saken från olika håll. För att försöka förstå orsak och verkan. För att möjligen genomskåda det som behöver avslöjas. Men också att kunna utläsa vad som behöver förändras.

En utmaning vi står inför är att försöka se hela bilden innan vi fattar massa beslut. Innan vi ändrar för mycket. Innan vi dömer eller fördömer. Innan vi vidtar åtgärder som vi (för tidigt) tror måste till.

Allting har flera sidor. Vi behöver göra allt för att försöka se alla dessa sidor. Först då kan vi bedöma läget och vidta rätt åtgärder. Om vi inte gör det skadar det mer än det gör nytta. Skadorna av det kan bli ödestigert. Kan skapa så djupa sår att det inte går att läka. Det blir helt enkelt omöjligt.

Men gör vi tvärsom kan det utveckla till något mycket bra. Berika och fördjupa. Utveckla till något stort.

Så varför inte försöka söka hela bilden och inte svälja det ”första enda” man hör…..?