En tanke för dagen – se upp

På Facebook kan man följa Herregud & Co. För några dagar gav den sidan en god lärdom.

B59FD5A2-925D-4297-8DEE-907CED717616”Den som ser ner på andra kommer ingen att se upp till.” Några visdomsord som kan få ta några minuter i anspråk hos oss var och en en stund.

Förhoppningsvis är det ingen som medvetet vill se ner på någon. Men jag tror att vi kan notera att det sker ändå då och då.

Vill du vinna respekt är det klart fel väg att se ner på någon. Den som blir utsatt blir möjligen rädd för dig. Omgivningen kommer dock att inom sinom tid lämna dig åt ditt eget öde.

Det är alltid bättre att se upp till någon. Är du en sådan som man ser upp till?

Kanske har det med attityd att göra. Om vi är avundsjuka eller frikostiga. Kanske har det med rädsla att göra.

Vi hamnar nog alla någon gång i detta träsk. Men om vi är uppmärksamma kan vi klara oss från att snubbla ner i nedlåtenhetens träskmarker. Bättre att lyfta människor, uppmuntra och se upp till dom.

Så dagens tanke handlar om att inte se ner utan upp. Då kan det behövas att vi ödmjukar oss en del ibland och böjer oss ner.