Spänningsfält

Vi lever rätt ofta i ett spänningsfält. Mellan att få o inte få. Olika vägval i livet. Kanske inte alltid regler och paragrafer. Men åt hållet att leva på ett sätt som välsignar mitt liv. Inte drar ner det.

Tänker att vi hamnar rätt ofta i olika valsituationer. Vi rådbråkar oss vad som bli bäst. Rädda att fatta fel beslut. Valen kan till synes vara många. Eller så är det bara två val som ställer till det för oss. För tänk om det fanns fler möjligheter. Fler nyanser.

Men en sak finns där. Inget svenskt lagom i det. Inte gyllene medelväg. Det handlar egentligen inte om kompromisser heller.

Vägen genom spänningsfältet – att följa Jesus.

För Jesu uppmaning är, på ett sätt, ganska enkel. ”Kom och följ mig”. Han har lovat att vara med oss. Hjälpa oss. Med vägval. Att leva livet rätt. Så att det kan välsigna vårt liv. Och djupas sätt är det bara det vi behöver. Att följa. I det följandet finns kraften.

Krångla inte till det. I dina val. I din längtan att välja i livets olika vägkorsningar. I följandet finns det ett löfte om att Jesus ska vara med dig alla dagar. Han vill inget hellre än att leda dig rätt. Hans perspektiv är långt mycket skarpare och bättre än någon annan.