Som en bro…..

Gårdagen var en märklig resa. Så många kast mellan upplevelser.

Jobbet med dess uppgifter som personalsamling. Men också en intervju av en kvinna som skulle skriva en uppsats om utsatthet. Sen en begravning. Efter det en marsch för klimatet. Och dagen avslutades med en god middag med efterföljande jordgubbar och glass.

På begravningen lyssnade vi till en sång. ”Som en bro över mörka vatten….”

Du kanske känner till den texten. Kanske mest på engelska. Två textrader satte sig fast inom mig.

”Som en bro över mörka vatten ska jag bära dig

”Som en båt över mörka vatten ska jag bära dig

Jag vet inte hur du tänker om om dom raderna. Men för mig är det Gud som det syftas på här.

Livet kan vara som mörkt vatten. Kanske har du varit ute på havet i en storm. Det har inte jag. Bara i styv kuling. 16 sekundmeter. Det var fullt tillräckligt för att inte vilja vara på havet då.

Kanske är livet sådant att SU kan känna igen dig i sången. (texten finns längts ner in flödet) Då är hälsningen denna dag. Gud ska bära dig som en bro över mörka vatten.

Men på samma sätt är han bron över lugna vatten. För han vill bära oss oavsett hur vattnet ser ut. Bära i förståelsen ”omsorg”. Han har omsorg om oavsett hur omgivningen ser ut. Följer oss oavsett hur läget är. När oron är där eller friden råder.

…..Han ska bära dig

Hur än din framtid ser så ska han bära dig som en bro över vatten.

…..Han ska bära dig

Det är ett löfte, en vilja och en förhoppning Gud har om dig. Det skulle vara dumt att inte låta honom ha den omsorgen om dig. Du måste inte klara dig själv. Du kan ta emot hjälp. Som sagt du måste inte klara allt själv.

…..Han ska bära dig

Så slappna av. Han har omsorg om dig.

När du är trött, när du vill fly
Och oron viskar att din dag skall aldrig gry
Jag är hos dig, känn handen kring din hand.
Var stilla, var ej rädd.
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig

När skuggan faller kall, där du går fram
Och när fågeln inte längre syns och solen dör
Jag tänder ljus, jag tänder himlens ljus.
Var trygg och tro på mig.
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig

Styr mot havet nu, Segla bort.
Nu är din vakna stund, det liv du väntar på.
Följ vågens väg, se djupen skrämmer ej.
Jag är ju här hos dig.


Som en båt över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig!