Ett land värt att firas?

564C4CCC-29E3-486C-B50C-F8335894CFE4Är vårt land värt att firas?

När man följer debatten av vår sjukvård, som verkar ha så många brister, är vårt land inte värt att firas.

När man följer debatten av vår skola, som så många verkar lämna utan godkända betyg, är det inte värt att firas.

När man följer debatten om polis, omsorgen om äldre, mm mm så verkar vårt land ha så stora brister att det innebär att det inte är ett land värt att firas.

Men om man ser på vårt land från ett annat perspektiv så är vårt land klart värt att firas. Efter att bara ha varit i Afrika vid några tillfällen och jämför det med vårt land så borde vi fira det. Det jag har sett så har man inte en skola som är så bra som våran. Dom har inte en sjukvård som inte på långt när kan jämföras med vår höga standard.

Men ändå så är det inte det som gör att vi firar vårt land idag. Vi gör det för att det just är vårt land. Ett land i fred. Ett vackert land. Det land jag är född i. Och kanske du också. Det land som vi varje dag kan röra oss fritt i.

Så låt oss stämma in i vår nationalsång. Sjung med och sjung gärna vers 3 o 4 också.

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,

Du tysta, Du glädjerika sköna!

Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat Ditt namn flög över jorden.

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Visste du att det finns fler verser?

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,

din trohet till döden vill jag svära.

Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,

Din fana, högt den bragderika bära,

Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,

för Sverige, den kära fosterjorden.

Jag byter Dig ej, mot allt i en värld

Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,

Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ganska stark text om vårt land. Kämpa för, trohet, byter ej bort. Kanske det är då, just då, som man verkligen visar att man är stolt, verkligt stolt, för sitt land…

Låt oss utbringa ett fyrfaldigt hurra för vårt kära fosterland. Det leve , hipp hipp

HURRA HURRA HURRA HURRA