Söndagstankar – Ta emot Herrens välsignelse.

Ganska ofta avslutas våra gudstjänster med välsignelsen. Pastorn eller prästen säger då….

Ta emot Herrens välsignelse!

Så läser han välsignelsen. Och kanske är det ingen läsning. Utan det är mer av ett förmedlande. Jag brukar kupa mina händer som en signal om att jag är beredd att ta emot. Att jag vill visa mig själv och Gud att jag gärna vill ha del av hans välsignelse.

Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er 
och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte 
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Läs den igen. Och igen. Och igen.

Låt varje sats smälta in inom dig. För visst är det lätt att den bara blir en snabb läsning. Så lämnar man gudstjänsten till kanske ett kyrkkaffe.

Wikipedia beskriver välsignelse så här:

En välsignelse är en formel uttalad över någon eller något för att förmedla välgång och lycka

Formel? Det är just var den inte är. Inget hokuspokus. Inget man bara rabblar så händer det något. Alltid. Nej, det är en hälsning från det gudomliga, Gud själv. Och den har, och får inte, ingen betydelse om den inte tas emot som just en levande hälsning från Gud själv.

Så läs den på nytt och nu inte som en formel. Utan som Guds hälsning till dig. Ta emot. För Gud menar vad han säger. Han vill välsigna och bevara dig. Han vill låta sitt ansiktes ljus lysa över dig. Han vill bevisa sin nåd över dig. Han vänder sitt ansikte till dig för att låta sina ögon, sina kärleksfulla ögon, se på dig. Han vill ge dig sin frid. Så läs igen.

Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er 
och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte 
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

https://meandmyhousestore.com/produkt/poster-valsignelsen/ Du kan hitta trevliga posters via denna länk. Bra påminnelse om att ta emot Herrens välsignelse.