Herre, till vem skulle jag gå?

”Simon Petrus svarade honom: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,” Johannesevangeliet‬ ‭6:68‬ ‭SFB15‬‬

Hur många gånger står vi inte rådvilla. Hur ofta är det ute vi kan känna någon form av hopplöshet. Likaså när vi behöver ledning i våra liv. Till vem skulle vi gå?

I alla stycken är denna fråga så passande. Den har bäring i tron. Bäring i hoppet. Bäring i jobbet. I skolans svåra studier. I grannsamverkan. I sjukdom. I nöd. I glädje. Listan skulle kunna göras lång. Oändligt lång. Vi kan gå till Jesus med allt.

Jag har mött en hållning som säger att vi inte ska störa Jesus med det lilla. Det ska man klara själv. Jag menar att det är ett grundfel under tänket. Till och med ett system fel. Jesus vill vara med i allt. Dela hela ditt liv. Därför finns hindras han inte av att många andra har det värre än du. För han räcker till för det också. [ o c k s å ]. Han ser dig även om många andra skulle ha det sämre än du.

Till vem skall du gå? Till Jesus så klart!