Som en bro över mörka vatten …..

Jag har åkt över en del broar i sommar under min ledighet. En bro är en välsignad företeelse. Tänk vad bra att dom finns. Gör ju överfarten lite enklare kan man lugnt säga. Fortare än med båt tex. En bro gör att ett oroligt vatten inte blir så otäckt. Ett djupt vatten blir inte omöjligt. Det ger en säker överfart även om det kan blåsa rätt friskt.

Jag tänker mig att Tron på Gud är en sådan bro. Den bär över vatten som är oroliga. Djup i livet som ger oro och ångest.

Kanske överfarten inte alltid är lugn på en bro man kör över. Men bron håller. Bron gör att man kommer över.

Betänker man att det är en bra bild på livet och tron kan man nog inse att tron är något förunderligt som bär oss över det svåra.

Ibland använder man denna bild också vid livets slutskede. Tron är bron in i himlen. En bro som för oss dit. En väg vi inte själva kan skapa.

Som en bro…..

Ja, tron i livet är inte exakt en bro gjuten i betong. Men den är som en bro. Det stora i detta blir att mitt i allt vi möter finns det något som håller oss uppe. När vi är ute på djupt vatten finns det en bro som vill hjälpa oss över. När vågor i livet gör vår livsseglats svår finns det en bro som står pall mot vågorna.

Jag tänker mig livets frågor, livets törnar, livets svåra passager behöver denna bro, trons bro.

Min erfarenhet av tron på Gud har verkligen visat sig vara som en bro. Tills idag kan jag säga att den hållit mig uppe. Jag tror att en tro på Gud kan också för dig vara som en bro. En bro som bär dig över mörka vatten , över djupa vatten och oroliga vatten. När omgivningens och omständighetens sätter dig på prov kommer trons bro hålla för dig.

🙏 Min bön är idag att du ska få uppleva att det finns en tro som är som en bro. Att dina omständigheter inte ska bli dig övermäktiga. Ber att du bildligt talat ska komma över dina mörka vatten den dag som dom kommer. Ber om vila och tillit i tron på Gud.