Vishet – vi behöver det mer än någonsin

Jag kan uppleva att vi behöver vishet mer än någonsin. På alla plan på alla sätt. Jag kan se att vi i så många sammanhang famlar efter förståelse och vishet för den tid vi lever i just nu.

Politiken, nyss hade vi ett val. Vet inte om valets utgång gjorde mig så mycket tryggare i att lita till att dom folkvalda har fulla visheten i hur vårt land ska styras. Tro mig, jag tror dom kan mycket men framtidens utmaningar kommer kräva så mycket. Dom behöver vishet.

Polisen, det är många oroliga områden där utmaningarna är gigantiska. Polisen kan mycket men dom behöver klart mycket mer vishet för att klara dessa utmaningar.

Kyrkan, står inför många ödesfrågor. Ett samhälle som kräver förändringar. Hur möter vi upp detta med den teologi vi har? Hur förstår vi bibeln i nuets kontext? Vi behöver verkligen mycket vishet att kunna förstå detta.

Så skulle jag kunna räkna upp område för område i vår värld där vi behöver mycket vishet försatt hantera dom. Miljön inte minst. Krigshärdar. Pandemi.

Det kan kännas som att vi kommer till korta på område efter område.

”Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få.” Jakobs brev‬ ‭1:5‬ ‭‬‬

Kärnbibeln ger en lite längre text för att förklara denna.

”Om nu någon av er saknar vishet [för att kunna gå igenom dessa prövningar], ska han fråga [alltid utbe sig vishet från alldeles intill] Gud, som ger åt alla, generöst (fritt; utan förbehåll) [på ett enkelt och okomplicerat sätt] och utan att förebrå (klandra, förakta; läxa upp) – och den [visheten] ska ges åt honom [han ska få den klarhet och insikt han behöver]. [Ords 2:3-6Luk 21:151 Kor 1:24]”
‭‭Jakobsbrevet‬ ‭1:5‬ ‭SKB‬‬

Jag tror inte att jag är ensam att känna och uppleva att vår vishet är klart begränsad i den tid vi lever. Men tack och lov, det finns en väg att gå. Att be vår Herre om vishet.

Den vägen behöver våra politiker gå. Den vägen behöver våra poliser gå. Den vägen behöver vi i kyrkan gå. Den vägen behöver du och jag gå.

Tänk vilken möjlighet vi har. Att när vi brister i vishet kan vi be om hjälp. Och Gud ger villigt utav sin vishet till oss. Generöst utan förbehåll. Enkelt och okomplicerat. Utan att varken klandra politikern, polisen, kyrkan eller dig och mig. Han vill ge oss klarhet och den insikt vi behöver. När det är så är det väl dumt att inte be den bönen. Eller hur? !