Sträva ……

Att sträva framåt…. 

Det finns något vackert över att sträva. 

Sträva – för somliga är det ett ord för knoga, arbeta hårt, ligga i och hålla på med något tungt hela tiden. 

För mig är sträva lika med att försöka uppnå något. Alltså inte med en piskas iver tvinga sig till något övermäktigt. Utan mer åt att  försöka uppnå någonting som kommer att ha betydelse. 

Att sträva efter något måste inte betyda att det måste gå fort. Det får liksom ta den tid det tar bara det blir bra. Inget hastverk. Mer genuint bra. Något som, när det väl är på plats, kommer det att bli bra. 

Att sträva har inget med att skynda. Mer övertänkt handlande. Att göra något medvetet och med trygga rörelser. Något av att vara målmedveten som jag försökte skriva om för några dagar sedan. 

Att sträva efter något blir ett långsiktigt projekt som i sig är en god väg. Uthålligt. Det finns något vackert och bestående över ordet ‘uthålligt’. 

Så ge inte upp i ditt strävande. Förr eller senare kan du se tillbaka på något som gjorde gott med dig. Som du då kan glädja dig över. Så ge inte upp. Att sträva ger sin egen lön till dig som du får ta emot. 

Det finns ett annat ”sträva” men det tar vi i morgon.