Avtal

Det är mycket som handlar om avtal i dessa dagar. Dom olika parterna verkar, mot tidigare år, haft lättare att komma överens. 

Avtal handlar om överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte. Något vi kommer till samma slutsats om. 

Att ingå avtal är ett löfte till varandra att genomföra det man lovat varandra att göra. Det handlar om löften. 

Man ska aldrig lova något man inte har ambition att uppfylla. Inte heller löften som man har svårt att komma ihåg eller genomföra. 

Det blir jobbigt för den som får löften som aldrig uppfylls och genomförs. Tyvärr blir trovärdigheten och tilliten naggad i kanten inför nästa löfte som levereras. Tyvärr smyger det sig in känslan av att nästa löfte också förpassas till samlingen av ouppfyllda löften och avtal. 

Det är lätt att påminna om att regeringen inte uppfyllt sina löften. Eller någon annan ”högre uppsatt” myndighet eller person. 

Men kanske är den bästa vägen att bara gå till sig själv. ”Har jag lovat något jag inte hållit?” ”Sprider jag löften jag inte har en suck att uppfylla?” Att lova vitt och brett ger kortvarig vinst men riskerar att få dålig frukt om man inte går hela vägen. 

Det är en hederssak att hålla sitt löfte Lova aldrig något du får svårt att hålla. Då är det bättre att avstå löftet.