Söndagstankar – Gud känner dig

….”Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, …… Galaterbrevet‬ ‭4:9‬ ‭

Gud känner dig! Vet vem du är! Du fanns i Guds tankar innan du föddes till denna jord. 

Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda! Ni är mer värda än många sparvar. ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭12:7‬ ‭SFB15‬‬

Nu är det väl enklare för Gud att räkna mina hårstrån på mitt huvud typ. Nu kanske just inte antal hårstrån är själva poängen i texten. Gud känner inte bara på avstånd och ytligt. Hans vänskap är nära. Så nära att han kan räkna våra hårstrån. Känner oss innan och utan. 

Det gör att vi kan finnas i hans närhet med eller utan massa ord. En nära vän klarar tystnaden. 

Skulle bara vilja uppmuntra dig idag med att påminna om detta. Du är inte bortglömd av Gud. Han känner dig mycket väl. Även du som av någon anledning vandrar iväg från hans närhet och gemenskap en tid. Han har inte glömt dig. Bara väntar på dig. 

Du är känd av Gud.