Ske din vilja …..

Att följa någon annans vilja är ju inte alltid så lätt. Inte kanske det man vill heller. Man vill skapa sin egen framtid. Låta sina egna planer få råda. Helt enkelt ha makten i sina egna händer. Att ha någon som dikterar villkoren för sitt liv är inte så tilltalande. Att andra styr över ens liv kan vara frustrerande. Maktlöshet är då en bra beskrivning över läget. 

I bönen fader vår finns en passus som lyder: Ske din vilja. Bibeltexterna visar på en hållning att låta Guds vilja ske och inte min egen. Man frivilligt backar sin egen vilja till förmån för Guds vilja. 

Ske din vilja

Att ha den hållningen är en helt annan livsstil. Att ha en bön om atr Guds vilja över mitt liv är den bästa vägen. 

Utgångsläget är att jag tror att Gud har en bra ide för mitt liv. Att sätta sin tillit till att den är bra för mig. 

Det kan vara svårt att våga inta den inställningen. Det kan kräva mod. Samtidigt är det den mest enkla väg som finns. Att få vända sig till en större och bättre kraft utanför mig och be om hjälp och stöd. 

Det är på ett sätt att erkänna sin begränsning. Samtidigt visa sin smarta sida att tillfråga en som är klart mycket smartare än sig själv. 

Ske din vilja

Vi kan planera livet. Men hur det till slut blir vet vi inte mycket om. 

Ske din vilja

Jag tänker att Gud har en god tanke för våra liv. Får han tillgång till oss kan han leda oss in i hans vilja. Får han inte tillgång så kan han inte göra någonting. Valet ligger hos oss. Han tvingar sig inte på någon. 

Vilken trygghet att veta att den finns en högre, god, bra, kraft och makt som vi kan få be om att hans vilja får ske med våra liv. 

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.