Söndagstankar – ….du smörjer mitt huvud med olja….

20140518-221123-79883834.jpg

När fåret kom upp på höjderna för det frodiga betet fanns det ett problem man mötte. Det var flugtiden. Svärmarna av flugor och andra flygfän kunde bli riktigt besvärliga för fåren. Näsflugorna var värst. Dom gjorde att fåret skrubbade huvudet mot träden. Kunde slå huvudet mot stenar och stolpar. I extrema fall kunde fåret ta livet av sig. Så besvärliga kunde dom bli.

Herdens motgift var att smörja fårets huvud med ett motgift. Det bestod av linolja, svavel och tjära. Med det smorde herden in huvudet och mulen. Då blev fåren lugna och trygga igen.

Vi har ibland sådant som irriterar oss. Som kan reta upp oss. Liksom fåren behövde smörjas in åter och åter behöver vi också ständigt få Andens smörjelse över våra liv så att det som kan irritera inte får fäste i oss.

Du och jag möter så mycket som vill påverka oss negativt. Sådant som kan få oss ur fattning. Men Andens Smörjelse ger oss karaktärsdrag som glädje, tacksamhet, kärlek, tålamod, mildhet, trohet och frid. När vi sätts på prov har vi en stor tillgång av Andens Frukt.

Philip Keller skriver så här: ”Vad jag gör i olika situationer är att jag talar om problemen för Jesus, och helt enkelt säger ”Herre, jag kan inte klara av de här futtiga, irriterande och kinkiga problemen. Smörj mina tankar med din Ande. Gör det möjligt för mig att reagera som du, både medvetet och undermedvetet” Och han gör det. ”

Så det finns ett skydd och hjälp vi kan hämta genom att Anden får smörja vårt huvud med sin olja. Bildligt talat så rinner det av oss det som vill påverka oss negativt.

En annan tanke jag ser i detta är att han låter sin smörjelse vila över oss. En smörjelse som blir till välsignelse för oss. Men inte bara för vår egen skull utan också för att kunna bli till välsignelse för andra. Att vända vår tro utåt och inte bara ha den för vår egen skull.

Texten säger också att din bägare skall flöda över. För mig har det ingenting med framgång att göra. Alltså att det ska generera större ekonomiska tillgångar. Snarare tänker jag mig att det finns ett flöde inom mig som just flödar över. Ingen brist utan det flödar helt enkelt över. Ett flöde av Guds välsignelser, kärlek, omsorg, härlighet. Som texten säger i Johannes att från vårt inre skall det bryta fram ett nytt källsprång. Strömmar av levande vatten. Joh 7:37ff. Eller som Jes 12:3 säger att vi skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Alltså ett flöde av liv i tron som ger positiv kraft. Som en källa med vatten kan ge en törstig person.

Tänk att kunna få ha en sådan kraft inneboende i oss. Vi behöver ”inte gå över ån för att hämta vatten”. Vi behöver inte leta långt borta. Den finns inom dig om du låter Guds Ande spränga fram detta flöde.