Fader Vår … förlåt oss

Gud – förlåt oss – dom fel vi begått

Bönen ’Fader vår’ har så många bottnar. Så många djup. Så många tankar som behöver sjunka in.

Tänk att få förlåtelse för något som man uppenbarligen känner att man felat. När samvetet gnager. Man sårat någon. Att få förlåtelse är då en befrielse.

Att inte få förlåtelse är något som kan gnaga länge i våra liv. Kan göra oss så illa.

Många gånger har vi behov om att få be vår Herre om förlåtelse. För titt som tätt felar vi. Tänk vilket förutseende Jesus hade. Han lärde sina lärjungar hur man skulle be. Tänk vad full av nåd Gud är som skapar möjligheten att få förlåtelse. Hela hans väsen är att han vill förlåta. Förlåta den som uppriktigt ber honom om förlåtelse. Han har långt mycket lättare att förlåta än vi människor har många gånger.

Denna bön är så vacker. Så full av nåd och tillförsikt. Allt för ofta misstar vi oss på hans nåd. Vi tror inte att det går att få förlåtelse. Vi misströstar. Men tänk, det finns förlåtelse för den som ångrar sig. För så länge du har en längtan till förlåtelse så är den vägen öppen för dig.

Förlåtelsens väg är den vackraste vägen vi kan gå. Den är ämnad för oss. Skapad för oss. Så våga gå den.

🙏Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.