Kan ta det en annan dag….

Inte den mest oförutsägbara rubrik en dag som denna. Annandag.

Varför skjuta upp något du kan göra idag? Visst är det lätt att ta det ”sen”?!

Det finns det som man inte ska vänta med… till exempel…

Att säga förlåt. Det blir inte lättare med tiden. Lika bra att göra det direkt. Det gör livet så mycket lättare.

Att förlåta. Det befriar. Även när man tycker att det borde vara din motpart som borde förlåta. När man inte förlåter blir man den största förloraren.

Förlåtelsen kan vara knepig. Vi kan ha mycket med oss i bagaget. Händelser, upplevelser, mindre roliga möten med människor som gjort oss illa. Att då förlåta kan vara knepigt.

Ibland behöver vi bestämma oss för att förlåta. Kanske kan man inte göra det på direkten. Men man kan ta sikte på det. Att längre fram vilja förlåta men nu göra vad man kan för att förlåta. En process som man vill göra. Kanske inte går på en gång men på sikt vill man kunna förlåta.

Bestäm dig för att förlåta innan vederbörande kommer och säger förlåt. Det är en fantastisk känsla att kunna säga att man redan har gjort det när vederbörande till slut ber om förlåtelse. Under tiden mår du så mycket bättre.

Ett är säkert. Vill man komma vidare så är förlåtelse en bra början. Ta inte det en annan dag.