Det effektiva folket

Det är lite intressant med det effektiva folket som alltid slår två flugor i en smäll medan dom gör en tredje sak. Deras devis måste nog vara ….

När man ändå bara ska göra bara kan man lika gärna göra det andra också.

Hur skulle det effektiva folket må om inte deras ”bara” fanns. En sak i taget är inte gott nog. Varför göra en sak när man kan göra flera ? Det är ju att slösa med tid.

Det effektiva folket har en förmåga att göra saker i inandningen också typ. Om det gick att sjunga även mellan in och utandning , precis i läget då man byter från det ena till det andra, så skulle dom göra det.

Det effektiva folket har en förmåga att ibland missa dom övriga runt omkring. Effektiviteten ger lätt skyddslappar. Det gör att man ibland missar den hjälp man skulle kunna få.

”Kan själv” är nog den effektives känsla ibland. För vem har tid att vänta? För väntar man kanske man väntar förgäves.

Jag tänker att den effektive människan borde se andra som vägen till effektivitet. För får man hjälp av många så går det ju ännu fortare.

Så….. det effektiva folket är nog dom som delar med sig av uppgifterna. Som gärna gör det tillsammans. Det gör det hela mycket enklare och man hinner mer. Klarar mer. Det gör att ’effektiv’ stavas egentligen ’tillsammans’.

Kanske är det bra att reflektera över vad egentligen det är att vara effektiv. Kan själv-känslan kan bli det som slår krokben.

Tilläggas bör….. tro inte att jag vill ha ett högre tempo så att vi alla hinner mer och gör mer. Där vi hetsar varandra att köra på ångorna. Glöm det. Jag längtar efter en tid då vi är många tillsamman som gör det ihop. Det är då vi kommer att hålla över tid.