Att hålla tungan rätt i munnen …..

Att hålla tungan rätt i munnen kräver sitt leende …..

Eller hur ska man beskriva det bättre?

Visst handlar det om att koncentrera sig på att åstadkomma något svårt. Synonymer visar sig vara att vara uppmärksam och försiktig.

Men ibland behöver vi hålla tungan rätt i munnen så att vi inte pratar på ett mindre fördelaktigt sätt. Att vi väljer våra ord. För orden kan verkligen göra skada. Samtidigt är det väldigt mycket sant att ord kan lyfta och göra gott.

Foto taget av Andreas på Folke, mitt Barnbarn

Folke, mitt barnbarn, kan verkligen hålla tungan rätt i munnen 😉

Ibland kan vi behöva hålla tungan rätt i munnen för balansera fram på en väg. Kanske för att koncentrera oss på vår framfart.

Livet är allt för ofta så att man kan uppleva det så – att man bara kan genomföra det genom att hålla tungan rätt i munnen.

Man får gå försiktigt fram. Tänka sig för. Tassa fram för att inte göra bort sig. Använda orden försiktigt så att man inte sårar någon.

Folke visar vägen. Livet blir lite enklare om man håller tungan rätt i munnen.

Inte för att jag vill att vi ska bli tysta. Men det vore bra om vi ibland tänkte oss för och höll tungan rätt i munnen. Det skulle spara mycket av bekymmer.