Söndagstankar – Sök det som är där ovan

”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.” Kol 3:1-2 (SFB)

Kolosserbrevet har gett mig några tankar som jag under tre söndagar försöker dela med mig av. Dom två senaste söndagarna har det handlat om ”Att vara välgrundad i tron” och ”Att inte bli bortrövad i tron”. Denna söndag kommer det att handla om ”Att söka det som är där ovan” (har du missat det så blir det två söndagens tankar denna söndag. Det är ju ändå första advent)

Det ligger något djupt i att söka det som är där ovan. Det har liksom två dimensioner inom sig samtidigt. Perspektiven påverkas på något sätt. Att söka det som är där ovan är att leva med det i tänket. Att ha det för ögonen när jag ser allt det andra också.

Att ha det som är där ovan för honom är att börja rätt. Matt 6:33 säger Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också”. Vi vill allt för ofta ta genvägar som blir helt enkelt felvägar. Vi vill skapa våra egna vägar som känns bättre men som leder bort från målet som var tänkt.

Detta handlar om att ha sin håg, sin inställning åt himmelns Gud. Jag har riktat min antenn mot Honom för att ta emot Hans sändning. Jag är helt enkelt riktad mot Honom. Det är att ha för ögonen det som är det viktiga.

Att söka det som är där ovan ger en god frukt och eftersmak i våra liv. Det händer något gott med oss när vi har detta perspektiv.

Jag mötte en berättelse om några som gick genom skogen då det var mörkt. Man skulle gå till kapellet på möte. För att hitta genom den dunkla skogen stirrade man inte ner i backen utan upp mot trädtopparna. Då kunde man följa öppningarna där det lilla ljus som fanns strömmade ner. På så vis kunde man följa stigens svängar. Man hittade rätt. Det skulle kunna vara ett sätt att förklara vikten av att söka det som är där ovan. Det är att hitta rätt på livets, ibland ganska dunkla, stig.

Till sist…
Förlåten, vi är förlåtna. Vårt skuldbrev är rivet. Det är på det vår tro har sitt grundfäste. Det ger oss framtidshopp. Det ger oss trygghet. Där finns det kraft.

Där bygger vi vår tro. På nådens grundval. Där bygger vi vår tro med stor respekt. Utan den grunden är vi ingenting, har ingenting och kan inte se fram emot någonting.

Vår tro vilar på Kristus. Det finns ingen bättre grund.