Samsyn – hur klarsynt är det?

Funderar en del på hur olika vi kan se på samma sak. Samma företeelse men så olika berättelse. Vi kan söka svar på samma händelse men få helt olika utgångar i slutsats.

Skulle man se på själva ordets innebörd skulle det beskrivas som samstämmighet, enighet, samförstånd, förståelse, konsensus, enhällighet, samdräkt. Alltså skulle berättelsen slut vara rätt likvärdig.

Ändå kan man nog se att vår strävan till samsyn allt för ofta utgår från våra egna värderingar och attityder än att jämka sig samman.

Samsynens utmaning är att våga försöka se på samma sak utifrån en annans perspektiv och behov.

Tänker att det kan vidga våra vyer på ett klokt sätt. För kanske samsynens viktiga ingrediens är samförstånd. Att försöka förstå samma sak på ett likvärdigt sätt.

Att se behoven kan ska en sund kompromiss som leder till en gemensam väg och genomförande.

Samsyn kan vara att ge upp något för att ta emot något annat. Eller kanske ska beskrivas på ett annat sätt. Att ta emot något som välsignar mig som gör att jag glatt lämnat något annat där hän.

SAOL säger att samsyn är ’överens­stämmelse i å­sikter’. Hur får man det? Genom att prata med varandra. Kanske främst genom att lyssna på och till varandra.

Så vill du försöka nå samsyn finns det en bra väg att gå. Den är att inte låsa sig fast i sin egen (bra) åsikt. Det kan vara någon annan som har en bättre åsikt. Samsyn är inte att kräva sin egen åsikts framgång. Utan att försöka se hur vårt sätt att se kan befruktad och berikas av andra. Och tvärtom.

Kanske behöver vi ödmjuk be Gud om hjälp och råd här. Då tror jag att vi kan lyckas i all sammanhang. I föreningen, i grannskapet, i kyrkan eller vart vi nu finns i våra liv.