”Vi måste sluta att hävda vår rätt”

Satt och lyssnade på nyheterna på tv. Man pratade om att nu kommer den tid då vi har flest olyckor där bil och gångtrafikant är inblandad. NTF hade gjort en koll på läget. Var ute och åkte i Jönköping en kväll. Man spelade in samtidigt. Då var det flera personer, mörkt klädda, som bara sprang över vägen.  Mitt i trafiken. Dom syntes knappt. Utan reflexer. Det är i den vevan mannen från NTF fäller orden ”Vi måste sluta att hävda vår rätt”

Han menar att det finns inga rättigheter i trafiken. Bara skyldigheter. Vi behöver börja samarbeta mer i trafiken. Ögonkontakt. 

Det är rätt förvånande hur villiga vi är att utsätta oss för fara som trafikant. Vi kan som gående bara gå ut i vägen. Vi kan inte  inte vara säkra på att föraren ser oss och hinner stanna. Ändå, med livet som insats, går vi bara rakt ut. Vi tror oss veta att om vi bara går på ett övergångsställe är allt okej. Bara att gå. Senast igår, på ljusan dan hade jag en sådan person framför bilen. Tänk att det kan gå så långt att man är villig att utsätta sig för denna fara bara för att hävda sin rätt. 

Det slår mig att det är väl så på flera områden i livet. Vi är så egoistiska att vi hävdar vår rätt. Samspel, generositet är inte allt för vanlig. Först fram är ledordet. 

Tänk vad allting skulle bli så mycket bättre om vi var vänligare mot varandra i trafiken. Många olyckor skulle undvikas då. Likaså i livet för övrigt. 

Samspel är ju A o O i trafiken. Ge varandra utrymme före att ta den själv. 

Påminns om en sats i Bibeln. ”Störst är den som tjänar”. Sug på den lite. Kanske ger den lite ödmjukhet. Eller ”Som du vill att andra ska vara mot dig skall du vara mot dom”. Tydligare än så kan det väl knappats bli. Står i matt 7:12 ”Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.” Nu-Bibeln är lite mer rakt på: ”Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er.”

För att världen ska bli lite bättre, för vår arbetsplats ska vara ännu lite bättre, att grannsämjan ska bli trevligare, så finns det en nyckel i detta. 

”Vi måste sluta att hävda vår rätt”