Be för den som ….

Det finns ett uttryck i bibeln som stämmer till eftertanke…

”Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:44‬ ‭SFB15‬‬

Detta är nog ett av dom svårare valen att göra. Att be för den som vill oss något ont. Men det ligger något djupt i detta.

Även att be för den man tycker mindre bra om. Den som man tycker borde ändra sig. Den man tycker handlar på ett felaktigt sätt. Den man på något vis har något emot eller tycker mindre bra om.

Be för den personen.

Men det är tyvärr nog så att det är lättare att kritisera. Döma. Prata illa om. Baktala. Vara nedvärderande. Sådant prat som mer skadar än bygger upp.

Därför tror jag att vi gör bättre med att be för den som man har något emot.

Tar mig själv som exempel eftersom jag varit pastor, predikar ibland även nu. Är butikschef. Gör jag allt detta på ett mindre bra sätt – be för mig då. Jag lär behöva det. Även när det går bra. För jag tror att bön kan förändra.

Bönen förändrar inte bara den man ber för. Bönen förändrar den som ber också. Det blir en beröring hos båda parter. Pröva får du se. Börja att be mycket för den som du av olika anledningar inte riktigt konektar med. Den som du inte riktigt tycker om. Den som du tycker inte når upp till dina förväntningar. Börja be. Se vad som händer.