Det finns tid för omvändelse

Jag sitter och lyssnar till Niklas Piensoho. Hm predikade i söndags i Filadelfia Stockholm. En intressant rubrik hade han. Vad skulle Jesus säga till president Putin? Visst lockade den rubriken. Jag lyssnar. Som vanligt en bra och intressant predikan.

En sats som Niklas säger om Putin som stannar kvar hos mig…

Det finns tid för omvändelse men tiden blir kortare och kortare

Gud är klart mer barmhärtig än vi är. Men det finns en bortre gräns. Vi har lätt för att döma. Och vi kan fälla kraftiga ord om den vi tycker illa om. Det finns tid för att Putin kan omvända sig men tiden börjar rinna ut, vad budskapet Niklas hade.

Tid för omvändelse. Idag är frälsningens dag säger bibeln. Varje människa har en tid utstakad till omvändelse. Men en dag har den runnit ut. Där är det ingen skillnad mellan oss och Putin.

Psalmisten skriver ”Granska mig, Gud! Känn mitt innersta och pröva mig, känn mina oroliga tankar! Se om min väg leder bort från dig, och led mig på den eviga vägen.”
‭‭Psaltaren‬ ‭139:23-24‬ ‭NUB‬‬ När vi inser att vår väg, vårt sätt att leva, leder fel så finns det tid till omvändelse. Visar Gud dig på det nu så omvänd dig.

Omvändelse- att vända sig åt rätt håll igen. Åt Guds håll. Gud är så barmhärtig att han vill så gärna se oss vända om. Men en dag är vår tid slut. Gud hjälpe oss att vända om i tid.

Kommer Putin vända om? Att himmelen trycker på om det betvivlar jag inte. Men frågan är om han vill göra det.

Vill du lyssna på den predikan Niklas höll? Då finns den här.