”Det var på tiden”

Visst har du hört det? Sagt det säkert många gånger. ”Det var på tiden”.

Egentligen menar vi nog att det borde ha skett för länge sedan. Att vi verkligen hade önskat att det skett klart mycket tidigare.

Kan vi mena att det var i rätt tid? För när det väl händer detta vi menar ”det var på tiden” är det ju väl att det skedde. Det som är bra det som sker är ju ofta skett i rätt tid. Så, kanske kan vi säga att det skedde i rätt tid.

”Det var på tiden” har ett ”väntande” över sig. Att vi länge och väl hoppats. Kanske till och med bett Gud att han ska gripa in. Det kan vara en jobbig väntan. Då prövas vårt tålamod. Vår uthållighet likaså.

Det kan finnas mycket i våra liv vi skulle vilja kunna säga ”det var på tiden” till. Du kanske kämpar med det. Vill bara uppmuntra dig till att aldrig ge upp. Hur hopplöst det än kan se ut. Hur uppgiven du än kan känna dig ibland. Hur modlösheten än slår sin knut om dig. Ge inte upp. Jag säger Ge inte upp. Det kommer en tid för upplösningen av ditt bekymmer. Med en god utgång. Så ge inte upp.