Det förflutna

Tänk vad det förflutna kan uppta vår tid. Den kan fullständigt ockupera vårt sinne, vår tanke och vårt liv.

Allt för ofta får det förflutna påverka oss så mycket att vi får svårt att leva här och nu. Nästan så att vi t.o.m. tappar tilltron till framtiden.

Det som ligger bakom är för alltid bakom och där får det stanna.

Ändå lever vi med våra ögon framåt men sneglar hela tiden i backspegeln. Då är det svårt att se klart framåt. Det är bäddat för dikeskörning då.

”Det förflutna ligger bortom din räckvidd”

Visdomsord. Ändå tänker vi tvärtom.

Vi behöver lägga mycket av det förflutna under förlåtelsen. Mycket annat kan vi tacka för. Annat ska vi bara låta ligga där. Just i det förflutna.

Förflutet – som gått till ända. Det är ett avslutat kapitel. Ibland ett sorgligt sådant. Ibland kännbart. Men det är avslutat. Ändå lever vi som om det fortfarande skrevs på just det kapitlet fortfarande.

Lev inte i det förflutna. Du kan inte göra något åt det. Förlika sig med det. Blicka framåt. Bestäm dig för att göra det bättre än du tycker att du lyckats med hittills. Då blir det förflutna en positiv kraft till något nytt framåt.

Se inte bakåt. Se framåt. Framtiden kan du göra något åt. Satsa din energi på det.