Att göra det svåra enkelt

Att tag i det svåra och göra det enkelt.

Är det möjligt ?

Allt för ofta väljer vi att se det svåra för just svårt eller omöjligt. Så ger vi helt enkelt upp det.

Men en liten fundering en dag som denna.

Kan det ligga något i att man kan ta tag i det svåra som om det vore enkelt? Så att man gör det svåra enkelt?

Kan det vara så?

Det första intrycket och svaret är nog att ”nej, så enkelt är det inte”. Men om man låter det sjunka in lite, låta det bearbeta oss lite, så kanske det ändå ligger något i det.

Jag tänker att det kanske ligger mer i det mentala än vi vill erkänna. Alltså att vår inställning fattar beslut som gör det omöjligt för oss. Hade vi vågat tro att det var möjligt kan det ha funkat.

Vår utmaning blir att utmana oss själva till att tro att det svåra är enklare än vi tror.