Fler murar behöver falla – Syrien, Cuba mfl

Den 9 november var det 25 år sedan Berlinmuren föll. En viktig tag att minnas.

Den påminner alla makthavare att när ett folk reser sig upp sitter maktens folk löst. När ett folk har fått nog av förtryck får man en sådan kraft tillsammans att man kan ändra ett helt maktsystem.

Ett folk kunde vända ett förtryck till att få kraft till förändring.

Så snart människor vill skapa nya lagar för att förstärka sin egen makt har man straffat ut sig själv. Lagar om att presidenter ska bara sitta en begränsad tid är bra lagar. Likaså borde alla människor som väljs till maktställningar ha ett begränsat mandat i både beslut och tid.

Vi kan inte bara skylla på dom som redan sitter där. Inom oss alla finns det en liten risk att själva drabbas av maktfullkomlighet. Vi behöver dom som vakar över oss så att vi bevaras ödmjuka i uppdraget.

Så länge det finns minst ett land på denna jord som är en diktatur är det en för mycket. Vi andra behöver hjälpa dess folk att få kraft att riva sina murar. Vår regering måste stå upp i EU och samla i EU till att visa dessa diktatoriska makthavare att världen inte accepterar att man förtrycker ett folk.

Blir bara förundrad när vår regering stöder ett sammanhang som vill förinta sina medmänniskor. Det gör mig mindre optimistisk när det gäller dess kraft att påverka vår omvärld. Deras tankemönster stämmer inte med en sann diplomati och riktig påtryckning. Så den muren behöver också rivas.

Denna årsdag måste påminna alla makthavare att det är dags att riva muren. Den behöver också påminna alla att tillsammans kan vi förändra en värld. Då är vi starka. Starkare än vapen. Starkare än maktmänniskor.

Riv alla murar. Släpp fångarna loss!