Mer av dig

En skiva som går mycket hemma nu är en av Bo Järpehag. ’Hos dig’ heter den. Gång efter annan återkommer jag till tankar av ”mer Jesus”. För jag tror det handlar mycket om det. Skrivit om det vid några tillfällen. (Här och här)

Bo har skrivit en en låt som heter ”Mer av dig”. Texten är så skön.

Mer av Dig, Jesus, mer av Dig.
Mitt hjärta längtar efter mer av Dig.
För min själ är svag, till Dig ropar jag.
Mitt hjärta längtar efter mer av Dig.

Jag tror att det är just detta jag behöver. Och jag tror det gäller även dig. För det händer något gott inom oss när vi får mer av Jesus i våra liv.

En enkel sång. En enkel text. Men har ett fantastiskt djup om vi tänker efter. För i mötet med Jesus får vi på djupet en berörelse (det ordet verkar inte finnas) av honom. Så uppmuntras vi. Lyfta upp på något förunderligt sätt.

Kanske är det något vi kan låta få bära oss genom denna dag.


Idag ber vi för riksdagsman Josefin Malmqvist (M)