Skärtorsdag

För många är skärtorsdagen en vanlig torsdag. Jo, förresten, den är nog lite speciell för att den är inledningen på en längre ledighet för många. Annars är den, för många, inget annat än en vanlig torsdag.

Jag skulle vilja påstå att den är i högsta grad mycket speciell. Den är inledningen till Jesu lidande och död. Och uppståndelse. Den är starten till den försoning som alla vi människor är i stort behov av för att kunna se fram mot en evighet i himlen.

Förr var det en stilla helg då man var mycket lågmäld. Många gick på något som kallas Getsemanestund. Det var starten på påskhelgens dramatisk budskap.

Denna kväll påminns vi om inledningsskedet innan Jesus vandrar upp till Golgata bärande på sitt kors för att korsfästas.

Denna kväll samlar Jesus sina lärjungar för att dela en måltid med varandra. Den sista måltiden. Man förbereder den i sen övre salen.

Det är denna kväll vi minns Judas svek då han lämnar gemenskapen för att förråda Jesus. Man kan undra varför denna händelse var nödvändig. Det var ju redan förutsagt vad som denna helg skulle innehålla.

Kanske såg du filmen passion of the Krist. Den beskriver, näst intill omänsklig, vilket lidande Jesus skulle gå igenom.

Denna dag är en dag i moll men som vi vet hur det slutade. Det som började som ett nederlag slutade i seger. Kanske skulle du denna påsk stanna till något omkring varför vi firar påsk. Att öppna sig något åt det andliga och kanske be för första gången att Gud skulle tala till dig.

Jag vill dela några texter med dig denna helg som följer Jesu väg. Hans lidande, död men också hans uppståndelse. Det gav återverkan för alla människor över hela vår jord. Intill denna dag. Så länge denna jord finns.

Den sista påskalammsmåltiden förbereds

7 Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammen skulle slaktas. 8 Då sände Jesus i väg Petrus och Johannes och sade: ”Gå och gör i ordning, så att vi kan äta påskalammet.” 9 De frågade honom: ”Var vill du att vi skall reda till det?” 10 Han svarade dem: ”När ni kommer in i staden skall en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in 11 och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig: Var finns det rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? 12 Han kommer då att visa er ett stort rum i övre våningen, som är iordningställt. Red till där.” 13 De gick och fann att det var som han hade sagt till dem. Och de redde till påskalammet.

Den första nattvarden

14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. 15 Och han sade till dem: ”Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar. 16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike.” 17 Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ”Tag detta och dela mellan er. 18 Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.” 19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” 20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

21 Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. 22 Ty Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa, genom vilken han blir förrådd.” 23 Då började de diskutera med varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra detta.