Att ta emot ett profetiskt budskap

Det finns speciella stunder i den kristna tron. Det är när man får ta emot en profetisk hälsning. Jag har haft den förmånen flera gånger i livet. Man kan stå vid brytpunkterna i livet, där man är osäker på vägval, så kommer någon med en hälsning som ger hjälp till beslut.

En erfarenhet jag gjort är att det inte går att diktera villkoren. Jag hr någon gång bett om en hälsning från Gud men tillagt ”men inte från NN”. Du kan ju räkna ut vem som kommer då. Just precis , NN. Så diktera inte villkoren. Den som är mest lämpad kommer till dig.

En profetisk hälsning måste bottna inom dig. Den står inte ensam så att säga. Den bekräftar mer än den styr. Så den ska bekräfta det du innerst inne känner. Som ett ”ja, men det var ju det jag visste”. Men det kommer från någon som inte kan veta något. Det är bara Gud som löser den ekvationen.

Ett råd jag vill ge är att inte ”springa runt” och försöka hitta det bästa som passar bäst. Vila i att det kommer i rätt timing.

En sak jag kan känna att jag missat är att jag skulle ha skrivit ner det jag fått för att kunna gå tillbaka till. Men just där och då är det ju inte alltid det man tänker på. Inte heller har man tillgång till papper och penna. Men har du möjlighet så kan det vara en go tanke. Kanske återkomma till som framburit hälsningen.

Var ödmjuk i att det du får till dig inte behöver vara till fullo rätt. Betänk att det är ett styckverk. Man vill så gärna vara rätt. Men man kan missta sig. Det är därför jag menar att det är hur det ger genklang inom dig. Att det i sin helhet bekräftar något inom dig.

Låt inte dit liv styras av profetiska hälsningar. Det är bättre att låta relationen med Gud leda livet framåt. Men när man blir osäker så blir den profetiska hälsningen en barmhärtig hjälp genom Guds nåd och omsorg.

Ibland kan någon komma och säga ”så säger Herren”. Men det är nog mer ofta idag att man kommer med ”jag tror Gud vill säga detta till dig”. Större försiktighet.

Varje profetiskt ord ska prövas. Om den som ger dig hälsningen inte tillåter det kan du lämna den. Pröva mot din känsla. Pröva mot bibelordet. Går den emot Guds eget ord är den också fel.

Det är stor nåd att få en hälsning. Gud är verkligen god som ser till den enskilde att han är så mån om oss att han sänder människor i vår väg. Det bevisar hur stor han är. Han vänder sig till oss och ser på oss. Han vet vad vi behöver.

Ps…. Tack för alla reflektioner under gårdagen. Jag mår bra. Bara för att förtydliga lite…. Jag klarar en skrattemoji som blir ”fel”. Min känsla av sorg var för alla dom som såg det och kanske inte vågar göra detsamma som jag gjorde. För dom är tillräckligt sårbara i att våga än att ta emot ”reaktioner”. Det var nog inget illa ment men hade varit bättre att ha avstått. Flera som hörde av sig hade uppfattat den känsligheten vilket gör mig tacksam. Ds

Imorgon skriver jag om att profeten är herre över sin egen ande.


Idag ber vi för riksdagsman Peter Hedberg (S)