När man anar en större bild….

Varit med om det förr. Var med om det igår.  Kommer med glädje vara med om det igen.  

Du vet det där unika tillfället att man är med om något just då men som sträcker sig mycket längre bort. Att man i den enkla bilden anar en mycket större bild. 

Det där tillfället då man tror sig förstå och ana att detta tillfälle kommer visa sig vara betydelsefullt. Att det kommer att bli något stort av det. 

Man kan inte se det tydligt just där och då men man inser att det kommer bli något tydligt bra. 

Satt och lyssnade till ett samtal om mission. När jag arbetade som pastor var det ett vanligt förekommande samtal. Jag minns dom samtal som visade sig öppna dörrarna till nya spännande satsningar. Att när vi väl beslöt att våga satsa så öppnade sig vägar och resurser. När jag ser tillbaka på vad som hände och resultatet så inser jag att det gick väl. Det fick betydelse. Tacksamheten till att vi vågade blir stor. Men det började med ett trevande samtal där vi inte riktigt visste men anade starkt att det kommer något stort ut ur detta. 

Ett sådant samtal, stund, upplevelse, var jag med om igår. Vi som var med anade en större bild av den lilla vi just då kunde se. 

Det är gott att vara med i sådana samtal.