Tänk vad ord kan ställa till med…

Tänk vad ord kan ställa till med. Eller snarare skulle jag vilja skriva tvärs om. Tänk vad goda ord kan göra gott.

Lyssnar på president Biden och hans tal nyligen. Hur han uttrycker sig negativt om Putin. Ord som km tolkas på många sätt men som främst tolkas att President Putin borde avsättas.

Om en enkel människa i Eskilstuna skulle säga det skulle det nog inte hända så mycket. Men nu var det presidenten i USA som sa det. Somliga menar att en sådan retorik kan få förödande konsekvenser.

I dom globala frågorna och på riksplanet i vårt land kan vissa människors ord få ett grymt stort genomslag. På gott eller ont. Men på gräsrotsnivå kan det även där få långtgående effekter.

Tänk vad ord kan ställa till med. Ord vi egentligen inte menade men som uppfattades starka. Det kan förstöra så mycket. Ett ord kan göra att förtroende raseras. Som kan bli mycket svårt att bygga upp igen.

I en tid som denna vägs orden på en våg i rätt många sammanhang. Man får se upp med hur man uttrycker sig.

Min bön är att vi alla, presidenter, makthavare, influencer, politiker, påverkansfolk, vi alla, tar det försiktigt med orden. Dom kan göra en skillnad vi inte önskar.

Men betänk att våra ord kan få en positiv betydelse. Leta efter sådana ord istället. Sök efter dom goda orden och det goda sättet att prata. Ord kan öppna. Ord kan var nycklar till att öppna det slutna. Ord kan välsigna.