Var finns du på engelskalan ?

Jag var på en intressant dag med Staffan Stadell. Om vägledning om förbön och samtal. Många tänkvärda tankar om hur vi kan fungera i förbön för någon.

En av alla tankar som landade lite extra hos mig var den så kallade engelskalan.

James F Engel heter en forskare som grafiskt har visat på det normala omvändelseförloppet hos människor. Han säger att omvändelsen sker sällan plötsligt utan snarare gradvis. Och visst ligger det ganska mycket i det. När man finner Gud kan det ha varit en längre process.

Min fundering är hur den var och blev för mig. Hur gick det till för dig ? Fundera på det när du läser om dessa olika steg:


– 10 Ingen kunskap alls om Gud, Jesus eller Evangelium.

– 9  Har mött kristna, men förstår inte vad de tror på

-8  Medvetenhet om ett högre väsen

-7  Viss kunskap om evangelium,nyfiken

-6  Börjar förstå evangelium

-5  Förstår evangelium och vägen till frälsning

-4  Positiv inställning till Jesus och evangeliet

-3 Insikt om personlig synd, tankar på att göra något åt det

-2 Funderar på att bli kristen

-1 Hjärtat bankar, mycket öppen, söker sig till kyrkan, vill ta emot jesus

Personlig omvändelse och tro på Jesus Kristus, ny skapelse

+ 1 Nyomvänd,många frågor, stor glädje, med i en församling

+2 På lärjungaskapets väg, mognar som kristen, tar ansvar

+3 Studier ,allt större förståelse av tron, börjar vittna själv och så vidare….


Du som kanske inte idag bekänner och beskriver dig som kristen, vart är du på denna skala? Vilka steg har du tagit och vilka har du kvar?

För jag tror att dessa steg är dom viktigaste stegen vi har som människor att gå. Stegen som leder till en personlig relation med Gud och hans son Jesus. Därför är det så värdefullt att reflektera över dessa steg. Vart är du i denna skala ?

Kanske kommer du ihåg min fråga för några veckor sedan sedan: ”Hur har du det med Gud?” Detta är ju typ samma dignitet av viktighet.

Så fundera idag vart du befinner dig på skalan. Vilket blir ditt nästa steg? Troligen det viktigaste på länge.