Att leva i flera dimensioner

Livet är spännande. Vi lever i flera dimensioner samtidigt. Dåtid – det vi med blandade känslor ser tillbaka på. Det vi inte kan ändra på utan måste bestämma oss hur vi skall förhålla oss till. Nutid – att inte tillskriva sig större omdöme än man kan stå för. Samtidigt inte dra sig tillbaka och inte tro sig om något. Framtid – att medan man lever i nuet ha blicken och tanken i framtiden. Att ta sikte dit man vill. Himlen – att samtidigt man lever här på jorden ha ett framtidshopp som gör denna tillvaro trygg och innehållsrik. Att medan man är på jobbet kunna veta att man har tid för återhämtning och medan man återhämtar sig vara tacksam för att man har ett jobb att gå till.

Livet är något helt underbart som samtidigt ger djup respekt för att man inte vet vad det har i sitt sköte.