Söndagstankar – allt förmår jag…

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:13‬ ‭

Jag har aldrig tänkt mig att den som tror på Gud har per automatik en gräddfil. Framgångsteologin har inte landat hos mig. Att det finns en välsignelse i att sätta sin tro och tillit till Gud betvivlar jag dock inte alls.

Det finns en djuphet i denna vers. ”allt förmår jag i honom som ger mig kraft”. När jag gör mig disponibel för hans kraft genom att vara i honom förmår jag allt. Alltså när jag gör det inoch genom honom. Inte att jag springer iväg och bara förväntar mig och hoppas att Gud ska välsigna och ge kraft. Bara den lilla saken att vi glömde fråga först om han ville vara med.

När vi tar det i rätt takt och från rätt utgångsläge finns det en kraft att hämta. Det är då vi kan räkna med löftet i denna vers.

Så innan vi springer iväg och drar för snabba slutsatser av denna vers är det bra att vi läser igenom den ordentligt. Vi ska göra det vi vet att ham välsignar oss i för då kan vi gör det i honom.

Slutsatsen blir då att vi kan dra vissa slutsatser. När vi inte ser att det tillför oss kraft och att det inte blir så bra så finns det en orsak. Vi har troligen gått i egen kraft. Glömt att involvera Gud. Inte gått på hans initiativ. När vi analyserar det kan vi förstå att vi antingen måste göra om och göra rätt. Eller kanske justera något så att Gud kan vara med.

Men ligger allt tillrätta så ger denna vers en fantastisk löfte att….

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”