Söndagstankar i 3:e advent

Tredje advent – tredje ljuset är tänt. Kyrkans texter har temat att bana väg för Herren.

Många gånger tänker vi nog att det handlar om att skapa en väg för budskapet om Jesus till någon som vill lyssna. Att någon annan skall få ta del av evangeliet.

Men kanske det ändå handlar om att göra vägen öppen och lätt för Gud in i våra egna liv.

Att göra oss tillgängliga för den Jesus som föds in i vår värld – julens kärna. Att göra oss beredda på att Jesus på något sätt söker kontakt med oss.

För Jesus försöker på många sätt få vår uppmärksamhet.

Så varför inte stanna upp en stund idag. För att göra sig tillgänglig för hans budskap och beröring. Det är att bana väg för honom.

För vi kan känna oss rätt bortglömda. Vi kan uppfatta som att ingen bryr sig om oss. Att ingen älskar oss. Men det finns en som gör ser oss, inte glömmer bort oss, som bryr sig om oss och älskar oss högre än någon annan. Och det är Jesus.

Han har alltid sitt ansikte vänt åt vårt håll. Så stäng inte dörren för honom. Vänd dig inte bort från honom.

Vart du än är, vad du än gör, i vilken situation du än är så är han rättvänd åt ditt håll. Där ingen annan ser så ser han. Där ingen annan kan så kan han. Om du är i ett sammanhang där du inte får tro så ser han din tro. Även om du måste gömma den.

Du öppnar vägen för honom. Gör du det så går han på den vägen in i ditt liv.