Gör dina portar vida

Adventstid – då sjunger vi dom gamla kända sångerna i våra kyrkor. Igår igen. ”Bereden väg för Herran…” texten får du här.

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup stån opp!
Han kommer, han som fjärran var sedd av färdrens hopp
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste
Välsignad vare han som kom i Herrens namn

Guds folk, för dig han träder, en evig konung opp
Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp
Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han som kom i Herrens namn

Gör dina portar vida för Herrens härlighet
Se folken kring dig bida att nå din salighet
Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla
Välsignad vare han som kom i Herrens namn

Sätt inte lås på din livsdörr. Sätt inte upp höga trösklar med krav på hur det ska gå till. Utan öppna fritt. Utan fördomar. Låt Jesus få komma in och visa dig vem han verkligen är.

Det är så lätt att sätta villkor på vilket sätt Gud ska få möta oss eller beröra oss på. Min erfarenhet är att Gud aldrig våldför sig på oss eller gör bort oss. Finns ingen skämskudde på Guds sätt att handla med oss. Det blir bäst att Gud, med sin fingertoppskänsla, får göra på det sätt Han vet fungerar bäst för oss.

Adventstid är en tid där vi påminns om att Gud söker upp oss människor. Han har genom tiderna bevisat sig vara en Gud som är intresserad av sin skapelse. Hur vi än misslyckas att vara det är Han trofast. Det är stort.