När är det rätt att lägga sig i?

När är det rätt att lägga sig i?

I vårt land har vi en lag som säger att när ett barn far illa måste man göra en orosanmälan. Tex när skolpersonal misstänker att tex ett barns blåmärken inte kan bero på annat än att en vuxen utsätter den för våld.

Det finns säkert många tillfällen då det är förknippat med skyldighet att lägga sig i och anmäla.

Med det sagt är det inte lika med att det är enkelt att lägga sig i. Hur logiskt det än är så kan det vara svårt att veta och förstå hur man gör det bäst.

Vi faller allt för ofta in i en försiktighet. Det är nog bra men inte om det aldrig blir att man lägger sig där man verkligen behöver lägga sig i.

Men det finns dom lägena där man inte ska lägga sig i. Men nyfikenheten blir allt för stor. Man ”måste bara veta”.

Men när en människans säkerhet står på spel måste det vara rätt att lägga sig i.

Och kanske är det ändå så att den bästa vägen är att göra det. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Visst är det sant att det är inte sant att det alltid är rätt att lägga sig i. Men det är troligen större behov av att lägga oss i än inte göra det alls.

Om det görs med en stor portion omsorg och ödmjukhet så brukar det bli bra.