En tanke för dagen – empati

Empati – ett svårt ord eller kanske mer något svårt att vara, empatisk.

I tider som nu är skall det presteras och visa resultat. Det överskuggar det mesta. Misstag finns det inte tid och förståelse för.  Medkänsla är ett svårt kapitel.

Om man tittar på arbetslivet så har ju den som jobbar och uppbär lön ett ansvar. Att prestera därför att man har en lön man får för varje timme man jobbar. Så man har ju ett ansvar att göra det man har betalt för.

Samtidigt kan det ibland finnas situationer som bara inte fungerar eller man gör helt enkelt fel. Det kan finnas orsaker. Då gäller det att ha empati.

Så skulle vi kunna räkna upp den ena situationen efter den andra som empatin sätts på prov.

Wikipedia skriver så här: ”Empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor.” Slut citat. Synonymer till empati är
inlevelse, inlevelseförmåga, deltagande, medkänsla, medlidande, inkännande. Empati är en bristvara idag. Vi ledare behöver rannsaka oss själva när det gäller empati. Det finns ingen motsats mellan empati och ansvar.  Om man går hand i hand med empati och ansvar kommer vi alla att hitta en framkomlig väg.

Så dagens tanke är – hur har vi det med empatin?