Vid rätt tidpunkt

Läser boken ”365 dagar med Jesus”. Kom till texten omkring Hanna i templet.  Hon kom i rätt ögonblick. Det stund då Maria och Josef kommer med Jesusbarnet. Hon säger dom rätta ord till rätt människor vid rätt tillfälle. Orden som skulle sägas om Jesus. På något sätt så viktigt för just den tiden för Jesu framtid och folkets förståelse för vad som skulle komma. 

Många gånger har jag varit med om tillfällen någon sagt något till mig som fått avgörande betydelse för mig och min framtid. Tror mig veta att jag fått förmånen och nåden att få betyda det för någon annan. 

Det sägs att Martin Luther King hade sagts sina minnesvärda ord flera gånger innan den stora dagen. Men då dom sades 28/8 1963 var det ett sådant ögonblick. Ett ögonblick som påverkat Amerika sen dess. Kanske hela världen. 

Det finns ögonblick som är mycket speciella ögonblick. Vi behöver sådan ögonblick. Att få vara avgörande vid rätt tidpunkt. Att ha en timing som kommer rätt i tid. 

Skulle tro att både du och jag kan minnas sådana ögonblick. Jag skulle tro att vissa av dessa ögonblick behöver vi hålla fast vid. Låta dom påverka oss länge. Kanske tom låt dom bära oss vidare. 

Ögonblick som gav signalen om vår framtid. Ord som sades just i rätt tid. Som vi då insåg att dom var sagda med något djupare värde än vanligt prat. Sådan ögonblick gör ju något med oss. Vi behöver fler sådana ögonblick. 

Dessa ögonblick får inte vara tex ord som styr oss utan ordning. Jag tror att dessa speciella ögonblick slår an en inre känsla. En känsla som slår an samma ton. Det är då vi vet att det är ett äkta speciellt ögonblick. Då ska vi vara uppmärksam. 

Jag tror att du önskar som jag gör – att få vara en person som Hanna. Att få säga dom rätta ord till rätt människor vid rätt tillfälle.