Vad har du gjort med det Gud har sagt till dig?

Jag tror och tänker att Gud talar till oss på olika sätt. Med olika budskap. Men varje gång Gud talar till oss har han något viktigt och personligt till oss.

Igår lyssnade jag till Pelle Hörnmark. Han utmanade oss och undrar vad vi gör med Guds kallelse över våra liv. Vad har vi gjort med det Gud sagt till oss.

Den frågan stannade kvar hos mig ett tag. Vad gör vi med det han talar med oss om? Jesu mor Maria uttryckte det som att hon ’gömde och begrundade det’. I sig är det ett vist sätt att ta emot från Gud.

Kanske är det så att vi allt för ofta riskerar att slarva bort det. Vi kanske minns det det ett tag. Sen faller det i glömska. Vad har du gjort med den kallelse som vilar över dig? Lägger du den mer bakom dig?

Betänk att Gud har en särskild hälsning till dig. Han uppmärksammar dig. Gud själv. Jag tänker att det borde stämma oss till eftertänksamhet.

Så min fundering idag är ….. vad gör vi med det Gud säger till oss?


Idag ber vi för riksdagsman Ida Karkiainen (S)