”Själv han är mig alla dagar nära ..”

Vaknade med en strof som bara gick om och om igen. Kom inte vidare i texten. Just då kom jag inte ihåg mer. Inte verserna innan. Inte fortsättningen på den jag nu sjöng på.

Själv han är mig alla dagar nära för var särskild tid med särskild nåd.

Själv han är….. Han skickar ingen annan. Det är Jesus själv.

Alla dagar nära …. Han väljer inte ut vissa dagar. Hoppar inte över några. Gömmer sig inte några dagar. Skäms inte över vissa dagar. Nej, alla dagar är han nära. Inte långt bort.

För var särskild tid…. För just den tid som inte är på bästa sätt. Kopierar inget från en annan dag och gång han hjälpte oss.

Med särskild nåd …. Guds nåd är var morgon ny. Det är ingen B-stämpel på den nåden. Den är särskild gjord för denna särskilda stund. Inte kopiera. Inte ”nåd i största allmänhet”. Han drar inte alla över samma kam. Han möter oss med just den nåd som vi behöver.

För just den tid som nu är möter han med särskild nåd. För mig blev det en stark påminnelse om att Gud går med. Hans nåd kommer räcka. Det är så skön omsorg att vila i.

Texten kommer nedan. Men vill du lyssna på den har mina vänner Sarah och David Åström sjungit in den på Youtube Du kan just nu lyssna till dom på facebook varje dag med en ny låt.

Löftet om hans närhet gäller dig med. Hans nåd för varje särskild dag är hälsningen till dig idag. Ta emot den nåden.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär

Min bön för både dig och mig är är denna: Herre, hjälp oss att vila tryggt och stilla vid ditt löfte om att du alltid är med oss.

Text: Lina Sandell-Berg

1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer.
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2. Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i Ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vadhelst mig händer
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.